POLEFIT Kurse

Pole Dance POLEFIT Graz Katharina Kerschbaumer

Pole Dance

Ballett-Stretching POLEFIT Graz Katharina Kerschbaumer

Power-Stretching

Akrobatik POLEFIT Graz

Akrobatik


 

AERIAL HOOP

 

 

 

Kinder-

kurse